Představujeme se

O nás

Při hiporehabilitaci se využívá motivačního a sociálně aktivizačního působení koně při interakci s ním. Koně jsou, stejně jako lidé, sociálně žijící tvorové, ale pravidla jejich společenského života jsou relativně jednodušší a jednoznačnější. Pokud má člověk možnost nahlédnout do jejich světa, může se mnoho dozvědět o sobě samém i o vztazích mezi lidmi. Aby mohli uživatelé s koňmi pracovat, musí se jim naučit nejen porozumět, ale především vzájemně spolupracovat. HPSP (hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi) se zaměřuje na rozvoj sociálních dovedností, posílení pozitivních osobnostních vlastností, nácvik schopnosti spolupracovat, snížení rizika sociálního vyloučení, pomoc při upevňování kontaktů v rodině, posílení sebevědomí, pomoc při zapojení do běžného života, ale i na posílení psychické i fyzické kondice. Všechny potřebné informace naleznete zde.

Při hipoterapii - HTFE (Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii) se využívá účinku pohybu hřbetu kráčejícího koně k působení na lidský pohybový aparát. Dle diagnózy klienta nebo dle požadovaného účinku volíme konkrétního koně (protože každý kůň má odlišný pohyb hřbetu) a rychlost kroku koně. Všechny potřebné informace naleznete zde.


My a naše koně