Co nabízíme?


Hiporehabilitaci - péči o duši

Hipoterapii - péči o těloIndividuální, párové, skupinové, pobytové a hipoterapeutické programy


Pro koho?

Pro všechny, kteří chtějí zlepšit kvalitu svého bytí, lépe se poznat, pracovat se svými emocemi a tělem.


Některá z témat, kterých se při práci s koňmi v sobě dotýkáme. Rezonuje něco z toho i ve vás?

Autenticita     Agrese     Bdělost     Bez hodnocení     Bez předsudků     Bez podmínek     Bolest     Být     Být tady a teď    Být sám sebou    Důstojnost     Empatie     Energie     Fantazie     Hranice     Imaginace     Klid     Kompetence    Komunikace     Kvalita života     Motivace     Mysl     Nálada     Napojení     Naslouchání     Nejistota     Nezávislost    Obavy     Odmítnutí    Odolnost     Odvaha     Pochopení     Porozumění     Poznání     Pozornost     Prožívání    Představivost     Přítomnost     Radost     Relaxace     Respekt     Rovnováha     Rozhodnost     Rozvoj     Řeč těla    Sblížení  Sdílení     (Sebe)důvěra    (Sebe)jistota    (Sebe)kontrola    (Sebe)láska     (Sebe)poznání     (Sebe)přijetí     (Sebe)reflexe    (Sebe)uvědomění    (Sebe)úcta     (Sebe)vědomí     (Sebe)zkušenost     Soucit     Soustředění     Souznění     Spojení    Spolupráce    Spiritualita     Strach     Stres     Svoboda     Tělo a duše     Trauma     Trpělivost     Tvořivost     Uvědomění    Vděčnost    Vědomé prožívání     Vnímání     Vyrovnanost     Vztah k vlastnímu tělu     Vztahy     Zdraví     Zklidnění    Zkušenost     Zotavení se     Zranění     Ztišení