Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii

Hipoterapie


Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda, která využívá pohybu kráčejícího koňského hřbetu k působení na lidský pohybový aparát (myoskeletární systém), centrální nervovou soustavu (mozek), ale i na vnitříní orgány a duševní oblast.


Využíváme:

 • pohyb koně (např. k normalizaci svalového tonu, aktivaci hlubokého stabilizačního systému, aktivaci vestibulárního systému)

 • teplotu koňského těla (k ovlivnění vazivové složky a prokrvení určitých oblastí těla)

 • kontakt s povrchem těla koně (ovlivnění jemné motoriky)

 • vše dohromady s bohusem jedinečné povahy a duše koně (zlepšení komunikačních schopností, kognitivních funkcí a ovlivnění limbického systému)

Koňský hřbet se pohybuje ve třech rovinách - je trojdimenzionální. Zjednodušeně bychom mohli říci, že hřbet koně působí jako balanční plocha - jako dynamická balanční podložka, kterou známe z cvičení HSS (hlubokého stabilizačního systému) nebo z nácviku proprioceptivního vnímání (senzomotorické stimulace), což je nezbytné pro vnímání vlastního těla a jeho pohybu v prostoru.

Jak se pohybuje koňský hřbet při chůzi? Podívejte se na skvělé video zde:

https://fb.watch/aRmPp-TEAQ/


Pro koho je hipoterapie ve ViaEqui určena?

1. Pro děti:

 • opožděný psychomotorický vývoj
 • ortopedické vady (VDT-vadné držení těla; deformity páteře - skolioza, hyperkyfoza, kyfoskolioza; degenerativní změny páteře, následky po úrazech; amputace)
 • PAS
 • mentální postižení
 • neurologická postižení nejrůznějšího charakteru (DMO, genetické syndromy, kombinované vady,...)

    2.    Pro dospělé (do 80kg):

 • urogynekologické obtíže (inkontinence, )
 • léčba funkční sterility (např. jako kombinace s Metodou Ludmily Mojžíšové)
 • dysfunkce pánevního dna (po porodech, interupcích, kostrčový syndrom)
 • dysfunkce hlubokého stabilizačního systému (HSSP) - tzv. core - svaly středu těla
 • ortopedické vady (VDT-vadné držení těla; deformity páteře - skolioza, hyperkyfoza, kyfoskolioza; degenerativní změny páteře, následky po úrazech, amputace)
 • neurologická postižení jako stavy po CMP, periferní parézy, neakutní kořenové syndromy, epilepsie, míšní léze, DMO,...


Co je potřebné, abych mohl/a nastoupit na hipoterapii?


 • kontaktujete nás
 • vyplníme potřebné dokumenty (Doporučení lékaře, Přihláška, GDPR - to hlavně:-) )
 • absolvujete kineziologický rozbor - patrně dostane návrh doplňkové cvičení k hipoterapii
 • vypracujeme plán terapie, zjistíme, čeho chcete v terapii dosáhnout
 • řekneme si něco o bezpečnosti
 • a můžeme začít

Kontraindikace hipoterapie (aneb, kdy to prostě nejde)

 • život ohrožující stavy
 • záněty v akutní fázi, horečnatá onemocnění
 • 1. - 3. den po vakcinaci
 • dekompenzovaná alergie na zvířecí alergeny, prach a pyly
 • dekompenzovaná epilepsie
 • nezhojené dekubity v místech kontaktních ploch s koněm
 • zhoršení základní diagnózy během terapie
 • klient pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných a psychotropních látek
 • terminální stádia progredujících onemocnění
 • nepřekonatelný strach z koně
 • nesouhlas s léčbou
 • luxace a subluxace kyč. kloubu v poloze vzpřímeného sedu