Co nabízíme?


Péči o duši - HTP & HPSP

Péči o tělo - HTFE

Při hiporehabilitaci se využívá motivačního a sociálně aktivizačního působení koně při interakci s ním. Koně jsou, stejně jako lidé, sociálně žijící tvorové, ale pravidla jejich společenského života jsou relativně jednodušší a jednoznačnější. Pokud má člověk možnost nahlédnout do jejich světa, může se mnoho dozvědět o sobě samém i o vztazích mezi lidmi. Aby mohli uživatelé s koňmi pracovat, musí se jim naučit nejen porozumět, ale především vzájemně spolupracovat.

HTP (hipoterapie v psychiatrii a psychologii) představuje obor hiporehabilitace pomáhající lidem s duševními nemocemi nebo s psychickými potížemi v obtížných životních situacích.

HPSP (hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi) se zaměřuje na rozvoj sociálních dovedností, posílení pozitivních osobnostních vlastností, nácvik schopnosti spolupracovat, snížení rizika sociálního vyloučení, pomoc při upevňování kontaktů v rodině, posílení sebevědomí, pomoc při zapojení do běžného života, ale i na posílení psychické i fyzické kondice.

Všechny potřebné informace k našim programům HTP a HPSP naleznete zde.

Při HTFE (hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii)se využívá účinku pohybu hřbetu kráčejícího koně k působení na lidský pohybový aparát. Dle diagnózy klienta nebo dle požadovaného účinku volíme konkrétního koně (protože každý kůň má odlišný pohyb hřbetu) a rychlost kroku koně. Všechny potřebné informace k HTFE u nás naleznete zde.Individuální, párové, skupinové, pobytové a hipoterapeutické programy


Pro koho?

Pro všechny, kteří chtějí zlepšit kvalitu svého bytí, lépe se poznat, pracovat se svými emocemi a tělem.


Některá z témat, kterých se při práci s koňmi v sobě dotýkáme. Rezonuje něco z toho i ve vás?

Autenticita     Agrese     Bdělost     Bez hodnocení     Bez předsudků     Bez podmínek     Bolest     Být     Být tady a teď    Být sám sebou    Důstojnost     Empatie     Energie     Fantazie     Hranice     Imaginace     Klid     Kompetence    Komunikace     Kvalita života     Motivace     Mysl     Nálada     Napojení     Naslouchání     Nejistota     Nezávislost    Obavy     Odmítnutí    Odolnost     Odvaha     Pochopení     Porozumění     Poznání     Pozornost     Prožívání    Představivost     Přítomnost     Radost     Relaxace     Respekt     Rovnováha     Rozhodnost     Rozvoj     Řeč těla    Sblížení  Sdílení     (Sebe)důvěra    (Sebe)jistota    (Sebe)kontrola    (Sebe)láska     (Sebe)poznání     (Sebe)přijetí     (Sebe)reflexe    (Sebe)uvědomění    (Sebe)úcta     (Sebe)vědomí     (Sebe)zkušenost     Soucit     Soustředění     Souznění     Spojení    Spolupráce    Spiritualita     Strach     Stres     Svoboda     Tělo a duše     Trauma     Trpělivost     Tvořivost     Uvědomění    Vděčnost    Vědomé prožívání     Vnímání     Vyrovnanost     Vztah k vlastnímu tělu     Vztahy     Zdraví     Zklidnění    Zkušenost     Zotavení se     Zranění     Ztišení